Od ponad dziesięciu lat termin „dostawca” i „sprzedawca” są prawnie rozdzielone, a mimo to większość ludzi i instytucji wciąż używa tych określeń zamiennie, co jest ewidentnym błędem. Zmiana dostawcy prądu jest tak naprawdę niemożliwa, a wszystko o czym pisze się i mówi w kwestii obniżenia rachunku za prąd dotyczy tak naprawę sprzedawcy, a nie dostawcy prądu, który jest jeden na konkretny, duży obszar i nie ma możliwości, aby gdzieś tam istniał drugi.

Kim jest dostawca prądu?

Dostawa, czy też dystrybucja prądu polega na fizycznym dostarczeniu energii elektrycznej do odbiorcy. To właśnie dostawca energii elektrycznej jest odpowiedzialny za doprowadzenie przyłącza energii do działki i za założenie licznika. W Polsce istnieje pięciu dostawców prądu, z których każdy obsługuje inny region.

Kim jest sprzedawca prądu?

Sprzedawca jest podmiotem zajmującym się obrotem energią elektryczną dostarczoną przez jednego z pięciu dostawców polskich. Sprzedawca więc jedynie sprzedaje prąd wykorzystując do tego infrastrukturę stworzoną przez dostawcę.

zmiana dostawcy prądu

Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego zmiana dostawcy prądu jest niemożliwa, a zmiana sprzedawcy jak najbardziej. Jeżeli chce się zmienić dostawcę to jedyną możliwością jest przeprowadzenie się do innego regionu Polski, gdzie prąd oferuje inny dystrybutor. W innym wypadku można się pokusić jedynie lub aż o zmianę sprzedawce, co jest możliwe od 2007 roku.

Zmiana sprzedawcy może być podyktowana korzystniejszymi cenami, ale podstawą jest dokładne przeczytanie umowy. Często na niczego nie podejrzewających odbiorcach żerują firmy, które w swoich umowach zawarły wyjątkowo niekorzystne dla odbiorców klauzule, które w rezultacie dają znacznie wyższą ceną za prąd niż ta, która była przez tą samą firmę oferowana w kolorowych, krzykliwych i wielce obiecujących reklamach.

Urząd Regulacji Energetyki

Każda firma, która uzyskała licencję od URE może zająć się sprzedażą energii elektrycznej. Warto jest sprawdzić, czy firma które interesuje odbiorcę posiada stosowne dokumenty. Jeżeli nie to sprawa jest jasna. Dowiesz się więcej na https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/jak-zostac-klientem-innogy/.