Aby zrozumieć, o ile wzrosną ceny energii elektrycznej i mocy, trzeba zrozumieć, jakie czynniki wpływają na rynek energii. Aby to zrobić, należy szczegółowo przyjrzeć się każdemu składnikowi ceny i sprawdzić, jak się ona kształtuje i jak się zmienia, ponieważ mogą to być zarówno ceny kształtujące się na rynku, zależne od podaży i popytu (cena energii elektrycznej), jak i taryfy ustalane przez państwo.

W ostatecznej cenie energii elektrycznej występują cztery główne składniki:

Pierwsze 3 kształtują cenę o 95-98%, a ostatnie o 2-5%. Co zatem wpływa na poszczególne składowe i jak określić, gdzie i w jakim tempie pójdzie cena? Zacznijmy naszą analizę od ceny energii elektrycznej.

Cena energii elektrycznej i czynniki wpływające na jej wzrost

Rynek energii

Przeanalizujemy teraz, jak rynek energii kształtuje ceny końcowe i co może zwiększyć lub zmniejszyć cenę podczas handlu.

Jak wiadomo, ceny na rynku z wyprzedzeniem są marginalne, co oznacza, że cenę dostaw dla odbiorców kształtuje najdroższy generator, który składa swoją ofertę. Każdy wytwórca składa ofertę cenową opartą na kosztach paliwowych wytworzenia 1 MWh energii elektrycznej. Dlatego pierwszym czynnikiem wpływającym na cenę będą koszty paliwa dla generatorów do wytwarzania energii elektrycznej.

Kolejnym wskaźnikiem, który również jest ważny, jest współczynnik efektywności elektrowni. Im jest on wyższy, tym efektywniej spalane paliwo jest zamieniane na energię elektryczną. Współczynnik sprawności zależy w dużym stopniu od jakości urządzeń w elektrowni. Nowe elektrownie oparte na nowych technologiach mają wyższą sprawność niż elektrownie budowane 30-40 lat temu. W związku z tym wprowadzenie nowej generacji spowalnia wzrost cen energii elektrycznej.

Cena mocy i czynniki wpływające na jej wzrost.

Pod względem cenowym moc produkcyjna kupowana na rynku energii jest bardziej złożona, zarówno pod względem zrozumienia czynników, jak i ich interakcji.

Zasadniczo istnieją obecnie 3 rodzaje cen, z których powstaje jedna cena końcowa: