Audyt związany z energią przeprowadzany jest w konkretnym celu i przedsiębiorca nie powinien traktować go tylko jako kosztownego obowiązku. Okazuje się, że może on przynieść liczne korzyści przedsiębiorstwu, w tym energooszczędności z rzędu 50%. Na podstawie uzyskanego raportu z audytu inwestor może poznać sposoby związane z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej w firmie, co przekłada się na obniżenie kosztów i realne oszczędności. Celem audytu energetycznego jest też poprawienie efektywność urządzeń i obiektów. 

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia w firmie audytu energetycznego? 

Audyt energetyczny służy przewidywaniu oszczędności i pozwala na uchronienie przed karami finansowymi. W przypadku dużych działalności gospodarczych wykonanie audytu energetycznego jest obowiązkiem. Ich właściciele są zobligowani do wykonania cyklicznych audytów – co cztery lata. Wszelkie próby uniknięcia tego obowiązku ustawowego wiążą się z konsekwencjami w postaci kary finansowej, w wysokości mogącej wynieść do aż 5% całkowitego dochodu firmy. Warto wiedzieć, że wykonanie audytu energetycznego jest sposobem na uzyskanie dofinansowania. Dzięki niemu można ubiegać się o wsparcie finansowe, czyli pozyskać dodatkowe środki na sfinansowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii oraz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania w zakresie premii termoizolacyjnej. 

Co jeszcze przemawia za audytem energetycznym? 

Okazuje się, że przeprowadzenie audytu energetycznego wiąże się z licznymi korzyściami nie tylko dla samego przedsiębiorstwa. Realizacja zaleceń przyczynia się do ochrony środowiska i redukcji emisyjności. Proponowane zmiany, które dążą do uzyskania energooszczędności, tworzone są w oparciu o rozwiązania ekologiczne. Redukcja zużycia energii elektrycznej równa się nie tylko oszczędnościom dla firmy, ale też zmniejszeniu emisji CO2 i przejściu na odnawialne źródła energii. Kolejną zaletą audytu energetycznego jest to, że można dzięki niemu zwiększyć świadomość pracowników. Wprowadzając odpowiednie procedury i uświadamiając zatrudnione w osoby o poziomie zużycia energii elektrycznej w firmie, łatwiej jest wdrożyć oszczędności, zmniejszając marnotrawstwo prądu.

źródło: https://www.cire.pl/item,142863,13,0,0,0,0,0,audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa—obowiazek-i-korzysci.html