Studia nad statusem i kompetencjami dowódców kartagińskich w okresie przewagi Barkidów (237-201 p.n.e)

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje