Prawda w procesie karnym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Monografia poświęcona została prawdzie jako determinancie konstrukcyjnej modelu procesu karnego. W pracy dokonano przeglądu filozoficznych koncepcji prawdy, a także wyeksplikowano istotę prawno-procesowej prawdy materialnej i formalnej. Analizie poddano formalizacyjne aspekty poznania...

Cena: 21,26
Dostępność: dostępny od ręki