Dla mieszkańców

Powstanie elektrowni będzie miało pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców nie tylko wsi Rajkowy, ale też sąsiadujących z nią miejscowości. Przede wszystkim zwiększy się liczba miejsc pracy na lokalnym rynku. Elektrownia stanie się też bodźcem dla młodych ludzi, by pozostać w rodzinnych stronach i kształcić się w zawodach związanych z energetyką.

  • Już na etapie budowy elektrowni na lokalnym rynku zwiększy się liczba dostępnych miejsc pracy – przez 4-5 lat do ok. 3000 osób będzie pracowało przy budowie elektrowni i otaczającej infrastruktury.
  • Na stałe, do jej eksploatacji i obsługi serwisowo-remontowej potrzebnych będzie do ok. 1 000 osób.
    Elektrownia będzie w pierwszej kolejności poszukiwała pracowników na lokalnym rynku. Będzie również dbała o to, aby podwykonawcy korzystali z usług lokalnego biznesu. Jedynie w przypadku niedoboru odpowiednio wykwalifikowanej kadry, sprowadzeni zostaną fachowcy z zewnątrz.
  • Nowe możliwości pracy pojawią się również w obszarach oraz pomocniczych takich jak utrzymanie zieleni, parkingów, sprzątanie, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne itp.
  • Wiele nowych osób, często wraz z rodzinami, osiedli się w pobliżu elektrowni w Rajkowach. Zwiększy się przez to rynek dla lokalnych przedsiębiorców – od gastronomii poczynając, na budownictwie mieszkaniowym kończąc.
  • Dla młodych ludzi sąsiedztwo elektrowni stanowić będzie dodatkową mobilizację do kształcenie się w zawodach związanych z energetyką, zwłaszcza na studiach inżynierskich – zwiększy ich szanse na znalezienie dobrej stałej pracy, a równocześnie na pozostanie w rodzinnych stronach.
  • Młodzi, lokalni specjaliści będą mieli szansę szybkiego rozwoju m.in. dzięki współpracy elektrowni w Rajkowach przy kształceniu nowych kadr.

Powyższe czynniki przełożą się w przyszłości na wzrost poziomu wynagrodzeń i zwiększenie zamożności mieszkańców gmin sąsiadujących z elektrownią w Rajkowach.