Dla gospodarki

Jak pokazuje przykład miejscowości, w których kilkadziesiąt lat temu powstały elektrownie, tego typu inwestycje przyczyniają się do rozwoju i wzrostu zamożności całego regionu. Dziś należą one do najbogatszych i jednocześnie najbardziej przyjaznych: ich mieszkańcy mają dobrą pracę i atrakcyjne zarobki, powstają w nich nowe szkoły i przychodnie, drogi i chodniki są przykładnie zadbane.
Do kasy miasta i gminy Pelplin będą wpływały płatności z tytułu opłat za obiekty i użytkowanie terenu oraz podatków lokalnych. Ponadto, gmina zyska także na tym, że sąsiedztwo elektrowni stworzy dogodne warunki dla kolejnych inwestycji w tym regionie. Przyspieszy się również rozwój usług służących zaspokajaniu codziennych potrzeb nowych i obecnych mieszkańców – sklepy spożywcze i przemysłowe, opieka medyczna, restauracje, miejsca rozrywki itd.