Inwestycja

Elektrownia w Rajkowach będzie węglową elektrownią systemową o łącznej mocy do 2000 MW, zlokalizowaną w na terenie gminy Pelplin, w południowej części województwa pomorskiego.

Decyzję o uruchomieniu budowy elektrowni w tym rejonie podjęto w związku z deficytem energii elektrycznej w województwie pomorskim i rosnącym zapotrzebowaniem na energię w tym rejonie. Obiekt będzie dostarczać prąd do Krajowego Systemu Energetycznego, przez co zwiększy się stabilność całego systemu elektroenergetycznego w Polsce, w tym stabilność zaopatrzenia w energię Polski północnej.

TWh - terawatogodzina, jednostka energii

Zgodnie z szacunkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z marca 2009 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną w tym regionie jest trzykrotnie wyższe niż łączna moc produkcyjna obecnie działających tam elektrowni i elektrociepłowni. Różnica pokrywana jest dostawami z innych województw, przy stosunkowo dużych stratach ponoszonych podczas przesyłu energii.

Lokalizacja Elektrowni Północ będzie także zgodna z uchwalonym w 2009 roku planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, który przewiduje m.in.: „rozbudowę istniejących źródeł i budowę dużej elektrowni węglowej(…) spełniającej wymogi ochrony środowiska (…). Rozpatrywana jest lokalizacja w rejonie dolnej Wisły między Tczewem a południową granicą województwa oraz w Gdańsku w rejonie Portu Północnego”.

Podobne zalecenia zawiera przyjęta w 2009 roku uchwałą Rady Ministrów „Polityka Energetyczna Państwa do roku 2030”, która zakłada, że – w celu zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa energetycznego – węgiel pozostanie głównym paliwem dla elektroenergetyki.

Elektrownia w Rajkowach pozwoli na zmniejszenie deficytu energii elektrycznej w województwie pomorskim i poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, a ponadto przyczyni się do rozwoju gospodarczego całego regionu.