Inwestor i partnerzy projektu

Home > O Elektrowni Północ > Nasza Elektrownia > Inwestor i partnerzy projektu

Projekt realizowany jest przez Elektrownię Północ Sp. z o.o., spółkę należącą do grupy kapitałowej Kulczyk Investments S.A.

Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodową grupą inwestycyjną specjalizującą się w inicjowaniu i prowadzeniu transakcji na światowych rynkach wschodzących. Kluczowe dla spółki sektory to ropa naftowa i gaz, surowce mineralne, infrastruktura, wytwarzanie energii, jak również dystrybucja oraz obrót energią elektryczną i gazem. Na pomorskim rynku energetycznym od lat działa już inna spółka należąca do grupy Kulczyk Investments – Polenergia S.A., dostarczająca m.in. energię elektryczną do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz odbiorców w Gdyni i w Tczewie.