Kontakt do Elektrowni Północ

Home > Kontakt > Kontakt do Elektrowni Północ

Elektrownia Północ Sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
e-mail: info@elektrowniapolnoc.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000341438, NIP 701 01 96 801, Regon 141979960,
Kapitał zakładowy 17 500 000,00 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) PLN – całkowicie opłacony