Relacje z konsultacji społecznych

Home > Konsultacje społeczne > Relacje z konsultacji społecznych

Od samego początku inwestor podejmuje różnorodne działania związane z zapewnieniem szerokiego dostępu do informacji na temat elektrowni w Rajkowach oraz umożliwieniem aktywnego udziału wszelkich zainteresowanych stron.

Wśród działań informacyjnych podejmowanych przez Elektrownię Północ są spotkanie z mieszkańcami sąsiadujących z nią miejscowości i z lokalnymi władzami.

Rozmowy z lokalnymi władzami

Już na początku 2009 roku odbyła się seria spotkań z przedstawicielami administracji: starostą powiatu tczewskiego, burmistrzem Pelplina, wójtami gminy Tczew i gminy Subkowy, wojewodą pomorskim, przedstawicielami urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego. Samorządowcy pozytywnie odnieśli się do projektowanej inwestycji widząc w niej olbrzymią szansę dla rozwoju regionu.

Na kolejnych etapach przeprowadzono konsultacje z władzami wojewódzkimi, przedstawicielami kurii biskupiej w Pelplinie oraz dokonano wstępnych uzgodnień z instytucjami, mającymi bezpośredni wpływ na powodzenie inwestycji: Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Polskimi Kolejami Państwowymi, PSE Operator, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Spotkania z mieszkańcami

Dzięki otwartym zebraniom, które odbyły się w 2009 roku w Rajkowach i w 2010 r. w Gręblinie wiedza mieszkańców miejscowości, które będą sąsiadowały z elektrownią, na temat energetyki rośnie. Zarówno samorządowcy jak i główny projektant elektrowni, firma Energoprojekt Warszawa, dokładają starań, aby lokalna społeczność miała pełny dostęp do informacji na temat realizowanej inwestycji. Tego typu wydarzenia są traktowane przez organizatorów jak okazja do wymiany poglądów: mieszkańcy zadają pytania a inwestor ma okazję poznać bliżej ich perspektywę oraz przedstawić swoją wizję przyszłości. Kluczowa jest przy tym przystępna forma prezentacji, możliwość swobodnego zadawania pytań oraz obecność ekspertów związanych z energetyka i ochroną środowiska, którzy gwarantują obiektywny ogląd sytuacji.

Biorący udział w rozmowach specjaliści do spraw ochrony środowiska, technologii energetycznych i prawa pokazują, jak ogromny postęp technologiczny dokonał się w energetyce od lat 70-tych oraz jak zaostrzenie norm emisji i przepisów chroniących środowisko gwarantują bezpieczne sąsiedztwo. Projektantom elektrowni w Rajkowach szczególnie zależy, aby w pamięci ich rozmówców pozostała informacja, że elektrownia będzie pracowała kilkadziesiąt lat – dlatego użyta w niej technologia, już dziś jest gotowa spełniać normy ochrony środowiska, które wejdą w życie za 20-30 lat.

Relacja ze spotkania 16 listopada 2009 r. w Rajkowach
Relacja ze spotkania 9 czerwca 2010 r. w Gręblinie
Relacja ze spotkania 16 września 2010 r. w Pelplinie

Warsztaty dziennikarskie dla uczniów

Jesienią 2009 roku uczniowie Zespołu Szkół w Rajkowach mieli okazję zapoznać się z tajnikami warsztatu dziennikarskiego – najpierw spotkali się z doświadczonym dziennikarzem, a następnie wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez redakcję „Naszej Elektrowni”.

Jarosław Sroka – były redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”, „Gazety Prawnej”, „Newsweek Polska”, przez lata związany z telewizją i radiem, a obecnie członek zarządu Kulczyk Holding – rozmawiał się z dziećmi i młodzieżą o współczesnych mediach.

Dla najmłodszych rajkowian, podobnie jak dla ich rówieśników w innych częściach Polski, Internet jest źródłem informacji, z którego najczęściej czerpią informacje. Dostarcza im zarówno wiedzy związanej z zainteresowaniami, jak i najświeższych wiadomości z różnych dziedzin. Tym większą atrakcją było dla młodych pasjonatów dziennikarstwa dowiedzieć się z pierwszej ręki, jakimi prawami rządzą się media drukowane.

Jarosław Sroka opowiadał o tym, jak powstają gazety i magazyny, na czym polega specyfika tekstów prasowych, fotografii i rysunków. Nic dziwnego, że uczniowie gorliwie chłonęli jego wskazówki – od razu mogli je zastosować w praktyce na potrzeby swoich konkursowych tekstów. Parę miesięcy później autorzy, których prace zostały nagrodzone, doczekali się publikacji na łamach „Naszej Elektrowni”.

(Zwycięskie prace oraz pełną relację ze spotkania można przeczytać w gazecie „Nasza Elektrownia” nr 2)

Wiadomości dotyczące planowanych spotkań znajdą Państwo w zakładce Aktualności oraz Harmonogram konsultacji społecznych.