Pytania i odpowiedzi

Home > Konsultacje społeczne > Pytania i odpowiedzi
 1. Czy to prawda, że elektrownia mogła powstać w innej gminie?

  TakInwestor ponad rok poszukiwał lokalizacji w województwie pomorskim. Po zbadaniu wielu możliwości i porównaniu atrakcyjności różnych terenów, zdecydował się na zbudowanie elektrowni w gminie Pelplin. Dalsze analizy spowodowały, że wybór padł na Rajkowy.

 2. Czy to prawda, że elektrownia będzie płaciła podatki w gminie Pelplin?

  Tak Do kasy gminy Pelplin będą wpływały płatności z tytułu opłat i podatków lokalnych. Ponadto, gmina zyska także dzięki temu, że w elektrowni zatrudnieni zostaną jej mieszkańcy.

 3. Czy to prawda, że w gminie zostaną wybudowane nowe drogi?

  Tak Aby umożliwić sprawną budowę i obsługę elektrowni konieczne będzie wybudowanie odcinków nowych dróg oraz wyremontowanie już istniejących tras.

 4. Czy to prawda, że po naszej gminie będą jeździły ciężarówki z węglem?

  NieWęgiel do elektrowni będzie dostarczany wyłącznie koleją. Także dostawy ciężkich elementów, części materiałów budowlanych czy później odbiór popiołów będą odbywały się drogą kolejową.

 5. Czy prawdą jest, że po uruchomieniu elektrowni nikt inny nie będzie chciał już inwestować w gminie?

  Nie Wręcz przeciwnie. Za tego rodzaju inwestycjami podążają kolejne. Gminy, w których powstały elektrownie, należą obecnie do najzamożniejszych samorządów w Polsce. Mogą się pochwalić wysokim poziomem życia mieszkańców oraz bogatą infrastrukturą, która przyciąga kolejne inwestycje.

 6. Czy to prawda, że przy budowie elektrowni powstanie kilka tysięcy miejsc pracy?

  Tak Szacuje się, że do wybudowania elektrowni zatrudnionych zostanie ok. 3 000 osób. Na stałe, do jej obsługi potrzebnych będzie ok. 1 000 osób. Dokładne liczby będą znane na dalszym etapie projektu.

 7. Czy to prawda, że do pracy w elektrowni zostaną przyjęci mieszkańcy Rajkowych?

  Tak Inwestor liczy na duże zainteresowanie mieszkańców. Proces rekrutacji będzie odbywał się we współpracy z lokalnym urzędem pracy. Liczba miejsc pracy będzie na tyle duża, że zatrudnienie znajdą również osoby z bliższej i dalszej okolicy.

 8. Czy to prawda, że nowe miejsca pracy powstaną także poza elektrownią?

  TakDotychczas wszędzie tam, gdzie powstawała tego rodzaju inwestycja, rozwijały się lokalne firmy. Zarówno te współpracujące z elektrownią, jak i te, zajmujące się świadczeniem usług na rzecz jej pracowników.

 9. Czy to prawda, że pracę w elektrowni dostaną tylko osoby po studiach?

  NieW tak dużym przedsiębiorstwie potrzebni są pracownicy o bardzo różnych doświadczeniach i kwalifikacjach. Część z nich to oczywiście inżynierowie, specjaliści z doświadczeniem w wielu dziedzinach. Na wielu innych stanowiskach przydatne będą też innego rodzaju umiejętności. Mitem jest również stwierdzenie, że elektrownia to miejsce pracy dla mężczyzn. Prezesem jednej z największych polskich elektrowni ZE PAK jest kobieta.

 10. Czy to prawda, że elektrownia jest bezpieczna dla zdrowia okolicznych mieszkańców?

  Tak Nowoczesne elektrownie posiadają rozbudowane i niezwykle precyzyjne instalacje, które oczyszczają produkowane spaliny ze szkodliwych substancji. Wymagania prawne związane z czystością spalin są ciągle zaostrzane wraz z postępem technicznym i pojawianiem się nowych technologii.

 11. Czy to prawda, że hałas z elektrowni będzie słyszany z wielu kilometrów?

  Nie Obecnie w elektrowniach stosowane są technologie znacznie ograniczające hałas. Ponadto pod elektrownię wybrane zostały takie grunty, których lokalizacja minimalizuje uciążliwość dla człowieka.

 12. Czy to prawda, że woda z elektrowni będzie przedostawała się do gruntu?

  NieElektrownia musi spełniać bardzo rygorystyczne wymagania związane z gospodarką wodno-ściekową. Na terenie elektrowni będzie znajdować się oczyszczalnia ścieków, pozwalająca sprostać wyśrubowanym unijnym wymogom ochrony wód gruntowych i rzek.

 13. Czy to prawda, że praca w elektrowni jest niebezpieczna?

  NieW tak wielkich instalacjach przemysłowych jak elektrownie, zasady BHP są surowsze niż w zwykłych zakładach. Praca w tego typu przedsiębiorstwach jest traktowana na świecie jako bezpieczna i bardzo atrakcyjna.

 14. Czy to prawda, że elektrownie węglowe to przestarzała technologia?

  NieWęgiel wykorzystywany jest w energetyce od bardzo dawna, ale powstające obecnie elektrownie są oparte o niezwykle nowoczesne technologie i spełniają bardzo surowe normy europejskie. To zupełnie inne obiekty, niż te budowane w XX wieku. Łączy je z zakładami starszego typu głównie to, że również wykorzystują węgiel, jako paliwo do produkcji energii elektrycznej.

 15. Czy to prawda, że węgiel jest tańszy od gazu ziemnego?

  TakPolska ma bardzo duże zasoby węgla i pod względem dostaw jest całkowicie niezależna od innych państw. Obecnie około 90 proc. energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju powstaje z węgla kamiennego lub brunatnego. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego naszej gospodarki, to korzystna sytuacja.

 16. Czy to prawda, że gaz można wydobywać w Polsce?

  TakW związku z trudnymi uwarunkowaniami geologicznymi i dostępnymi technologiami, wydobycie gazu w Polsce było dotychczas mniej opłacalne niż wydobycie węgla. Wraz z postępem technicznym spada koszt wydobycia gazu i odkrywane są nowe złoża tego surowca.

 17. Czy zamiast elektrowni węglowej można wybudować farmę wiatrową?

  NieEnergia z farm wiatrowych jest polskiej gospodarce i środowisku naturalnemu bardzo potrzebna. Niestety wadą elektrowni wiatrowej jest to, że dostarcza energii tylko w dni wietrzne, czyli jedynie przez ok. 30 proc. roku a jej praca jest zupełnie nieprzewidywalna. W województwie pomorskim powstaje bardzo wiele farm wiatrowych, a elektrownia w Rajkowach zagwarantuje, że nawet w dni bezwietrzne energii elektrycznej nie zabraknie.

 18. Czy w elektrowni znajdą się miejsca pracy dla młodych ludzi?

  TakDuże przedsiębiorstwo jak elektrownia, potrzebuje wielu pracowników na różne stanowiska, wymagające odmiennych doświadczeń. Wśród nich znajdzie się też praca dla znaczącej liczby młodych osób. Z pewnością ich zatrudnienie będzie dla elektrowni ważną inwestycją, dzięki której pracownicy będą mogli rozwijać się razem z firmą. Warto również pamiętać, że w elektrowni powstaną miejsca pracy dla osób o różnym poziomie wykształcenia.

 19. Ile osób znajdzie pracę podczas budowy?

  Szacunkowo w trakcie budowy konieczne będzie zatrudnienie 3 tys. osób.Oczywiście nie wszystkich równocześnie, ale i tak jest to olbrzymia skala inwestycji. Niemal pewne jest, że firmy, które na zlecenie inwestora będą budowały poszczególne elementy, sięgną po pracowników z gminy Pelplin. Ponadto, przy tego typu inwestycjach rozwija się sektor usługowy, z którego korzystają pracownicy zatrudnieni na placu budowy.

 20. Czy wykorzystywany do budowy sprzęt będzie wyłącznie własnością Elektrowni?

  Firma Elektrownia Północ nie zajmuje się świadczeniem usług budowlanychi w związku z tym nie posiada tego rodzaju sprzętu. Maszyny i urządzenia niezbędne w czasie budowy będą należały do firm pracujących na zlecenie inwestora. Naturalnie, w procesie wyboru podwykonawców będą również brane pod uwagę przedsiębiorstwa z Pelplina i okolic.

 21. Czy planowana elektrownia uzyska akceptację instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska?

  Projekt Elektrowni Północ powstaje zgodnie z wszelkimi polskimi i europejskimi normami dotyczącymi ochrony środowiska. Warto podkreślić, że są to przepisy bardzo rygorystyczne, a jednak projektanci biorą też pod uwagę prawdopodobne zaostrzenie wymagań w najbliższych latach.

 22. Czy po powstaniu elektrowni zostaną wyremontowane drogi w naszej wsi?

  Zapewnienie odpowiednich dróg dojazdowych jest bardzo istotnezarówno podczas budowy, jak i później, gdy będą nimi dojeżdżali pracownicy Elektrowni Północ. Dlatego, w ramach inwestycji, ta sprawa również zostanie uwzględniona. Dodatkowo, wzrosną wpływy do budżetu gminy, dzięki którym lokalny samorząd również zyska środki na poprawę stanu dróg.

 23. Czy budowa musi trwać aż tak długo? Czy to wina kryzysu?

  Budowa elektrowni to bardzo skomplikowana inwestycja,wymagająca niezwykle obszernych projektów i długotrwałych procedur prawnych. Będzie ona realizowana tak szybko, jak to tylko możliwe, przy spełnieniu wszystkich obowiązujących przepisów. Nie jest to wina kryzysu, ale troski władz i inwestora o interes państwa i mieszkańców oraz dbałości o środowisko naturalne. Te procedury nie są związane z sytuacją na międzynarodowym rynku finansowym.

 24. Jak rozumieć pojęcie elektrownia systemowa?

  Elektrownia systemowa (zwana też zawodową)to zakład, którego głównym zadaniem jest wytwarzanie dużych ilości energii elektrycznej, przesyłanej następnie przez sieci wysokich napięć do odbiorców w całym kraju. Nieco inne zadanie pełnią elektrociepłownie, których głównym zadaniem jest produkcja energii cieplnej na potrzeby aglomeracji miejskich i zakładów przemysłowych. Oprócz ciepła, elektrociepłownie produkują również energię elektryczną.

 25. W jaki sposób nowoczesne elektrownie radzą sobie z emisją dwutlenku węgla?

  Nowoczesne elektrownie zmierzają do maksymalnego ograniczenia, a nawet wyeliminowania wszelkich emisji, w tym CO2, by chronić klimat. Obecnie projektanci i producenci dążą przede wszystkim do zwiększenia sprawności urządzeń, tzn. chcą spalać paliwo z jak największą wydajnością. Prowadzone są również badania nad wychwytywaniem i magazynowaniem CO2. W Elektrowni Północ takie rozwiązanie również brane jest pod uwagę.

 26. Czy to prawda, że wraz z węglem w elektrowni będą też spalane śmieci?

  NieElektrownia Północ będzie opalana węglem. Spalanie w niej śmieci będzie niemożliwe. Utylizacją termiczną odpadów zajmują się specjalnie do tego celu budowane spalarnie.

 27. Czy to prawda, że podczas pracy elektrowni powstają duże ilości pary wodnej?

  TakPara wodna o bardzo wysokiej temperaturze i ciśnieniu służy do napędzania turbiny, której energia przetwarzana jest na prąd elektryczny. Po przejściu przez turbinę jest ona następnie schładzana w chłodni kominowej.

 28. Czy po zakończeniu eksploatacji urządzeń elektrowni zostanie ona zamknięta?

  NieCzas „życia” poszczególnych elementów nie jest równoznaczny z czasem funkcjonowania elektrowni. Urządzenia takie jak kocioł, turbina czy generator mogą pracować około 30 lat, po czym zazwyczaj są one wymieniane na nowe, bardziej nowoczesne. Elektrownia może więc funkcjonować dłużej niż 30 lat.

 29. Czy to prawda, że elektrownia produkuje hałdy popiołów, które pozostaną na terenie Rajkowych?

  NiePowstający w elektrowni popiół, żużel czy pyły wychwytywane przez wysokosprawne elektrofiltry zostaną wykorzystane - na przykład do produkcji materiałów budowlanych.

 30. Czy woda zużyta do chłodzenia będzie skażona?

  NieW Elektrowni Północ zastosowany będzie zamknięty system chłodzenia, który w odróżnieniu od systemu przepływowego odprowadza ciepło do atmosfery zamiast do rzeki. W zamkniętym systemie chłodzenia woda krążąca w chłodni odbiera ciepło z kondensatora turbiny i w postaci pary wodnej odprowadzana jest do atmosfery. W wyniku parowania zwiększa się zasolenie wody w obiegu chłodni. Aby utrzymać zasolenie na stałym poziomie, należy usunąć z układu część wody zasolonej (odsoliny) i doprowadzić na jej miejsce nową wodę. Odsoliny – w ilości kilkunastu procent pierwotnie pobranej wody – dopiero po oczyszczeniu powrócą do rzeki.

 31. Czy mogą wystąpić kwaśne deszcze?

  NieTen problem likwidowany jest u źródła poprzez ograniczenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, które odpowiadają za powstawanie kwaśnych deszczy. Jeszcze w 2007 roku nie było wymogu odsiarczania spalin i normy emisyjne dwutlenku siarki wynosiły 2000 mg/m3. Obecna norma jest 10-krotnie niższa i wynosi 200 mg/m3. Elektrownia Północ jest zaprojektowana tak, by emisja ta nie przekraczała 100 mg/m3. Jest to poziom 20-krotnie mniejszy od tego, przy którym – przy emisji spalin bez odsiarczania – występowały kwaśne deszcze.

 32. Czy będzie zapewniona właściwa gospodarka wodna terenu w związku z poborem wody na potrzeby elektrowni?

  TakWoda w Elektrowni Północ będzie wykorzystywana tylko wówczas, kiedy będzie to absolutnie konieczne i przy zastosowaniu jak najbardziej oszczędnych technologii. Na przykład woda używana do chłodzenia będzie wielokrotnie krążyła w obiegach, również oczyszczone ścieki będą powtórnie wykorzystywane. W celach technologicznych stosowana będzie tylko woda powierzchniowa. Podziemne zasoby wody nie będą naruszone.

 33. Czy zmieni się drastycznie wilgotność powietrza?

  NieSmuga parowa z chłodni kominowych nie dociera do powierzchni ziemi i nie wpływa na zwiększenie przyziemnej wilgotności powietrza. Emitowane wilgotne powietrze będzie o kilka oC cieplejsze od powietrza atmosferycznego. W zależności od wilgotności otaczającego powietrza smuga podgrzanego powietrza i pary wodnej, podobna do naturalnej chmury, może mieć długość kilkuset lub więcej metrów. Jeżeli opad deszczu będzie przechodził przez smugę parową, to jego natężenie może się nieco zwiększyć. Ocenia się, że roczna wysokość opadów atmosferycznych w bliskim sąsiedztwie elektrowni może zwiększyć się o kilka procent, co nie jest uciążliwe dla środowiska, a nawet może się okazać korzystne, gdyż rejon projektowanej elektrowni charakteryzuje się małymi opadami.

 34. Czy tak duże skupienie wytworzonej energii wiąże się z niebezpieczeństwem ściągania burz?

  NieObecność elektrowni nie zwiększa prawdopodobieństwa występowania burz. Jeśli mają one miejsce, obiekt tego typu jest chroniony za pomocą instalacji odgromowej, która odprowadza ładunek energetyczny do ziemi. Zgodnie z zasadą różnicy potencjałów impuls nie oddziałuje na zewnątrz, tylko spływa najkrótszą możliwą drogą, np. po ścianie chłodni kominowej.

 35. Czy przewidywane jest rozwiązanie kwestii pylenia węgla podczas rozładunku?

  TakCały ten proces będzie prowadzony w rozładowni węgla, która jest zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniem. Znajdujące się na jej sklepieniu filtry nie wypuszczają zapylenia na zewnątrz. Stamtąd węgiel przedostaje się układem taśmociągów na place węglowe, gdzie jest pokrywany środkami błonotwórczymi, które blokują pylenie.

 36. Czy nieprzerobiony popiół i żużel zostaną zagospodarowane?

  TakPopiół i żużel są traktowane przez elektrownię jak produkty, które są w całości odsprzedawane firmom zewnętrznym. Już teraz producenci materiałów budowlanych oraz wykonawcy dróg i autostrad zgłaszają się do Elektrowni Północ z propozycją zawarcia kontraktów na ich odbiór. Przy projektowaniu elektrowni w Rajkowach stosuje się technologie, które zapewniają spełnienie przez te produkty wymaganych przez przepisy parametrów fizykochemicznych.

 37. Czy brana jest pod uwagę ochrona dzikiej przyrody?

  TakW ramach oddanego w kwietniu do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku raportu środowiskowego wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza. Odpowiedzialny za nią zespół specjalistów zaproponował też działania łagodzące i zapobiegawcze. Dotyczą one wszystkich skupisk roślin i zwierząt, które mogłyby być dotknięte skutkami budowy i eksploatacji elektrowni. Wpływ inwestycji na środowisko będzie stale monitorowany w trakcie realizacji budowy i po jej zakończeniu.

 38. Czy konieczne było umiejscowienie elektrowni na gruntach II i III klasy?

  NieLokalizacja elektrowni na gruntach uprawnych tej klasy nie była celowa. Kluczowy natomiast okazał się fakt, że w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym region ten figuruje jako deficytowy. Niestety, nie udało się tu znaleźć terenów o niższej klasie, które równocześnie spełniałyby najważniejsze kryteria z punktu widzenia projektowania elektrowni. Wyznaczony obszar leży poza terenami chronionymi, posiada znakomitą komunikację drogową i kolejową, jest stosunkowo blisko położony od źródła niezbędnej do chłodzenia wody oraz daje możliwość wyprowadzenia mocy do projektowanej w Pelplinie stacji węzłowej.

 39. Czy ciepło z elektrowni może być wykorzystywane do ogrzewania mieszkań?

  TakNa terenie elektrowni zaplanowana jest możliwość dobudowania trzonu ciepłowniczego, który dostarczałby ciepło okolicznym odbiorcom. Jednak dopiero po zbadaniu zapotrzebowania na lokalnym rynku projektanci zdecydują, jakiego rodzaju moc cieplną zastosować.

 40. Czy jest możliwe, żeby ta elektrownia przekształciła się w przyszłości w elektrownię atomową?

  NieElektrownia węglowa i elektrownia atomowa to dwa różne typy obiektów. Zabieg przekształcenia jednej w drugą jest technicznie niemożliwy, ponieważ lista urządzeń pomocniczych oraz wymagany plan zagospodarowania przestrzennego w przypadku obu typów elektrowni są zupełnie inne.

 41. Czy jest też w tym rejonie planowana budowa elektrowni wiatrowych?

  TakNa terenie gminy Pelplin jest zaplanowana budowa 65 turbin wiatrowych. Jedna z takich farm powstanie już w tym roku, a druga w ciągu 2 lat. Produkcja energii z tego źródła jest jednak bardzo zależna od czynników zewnętrznych, a przez to niestabilna. Elektrownia Północ, jako źródło przewidywalne, będzie zatem pełnić również funkcje regulacyjne dla systemu energetycznego.

 42. Czy węgiel stosowany w elektrowni będzie pochodził z Polski?

  TakZakładamy, że do 80% węgla będzie pochodziło z Polski. Jego zużycie jest szacowane na około 5 mln ton rocznie, przy planowanym czasie pracy elektrowni 6,5 tys. godzin w roku.