Spotkania z Elektrownią Północ

Home > Aktualności > Spotkania z Elektrownią Północ

W związku z rozpoczęciem procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciem konsultacji społecznych w ramach uzyskiwania Pozwolenia na Budowę dla zamierzenia budowlanego „‚Elektrownia Północ” Elektrownia Północ Sp. z o.o.  informuje o możliwości spotkania się  z autorami raportu, przedstawicielami firmy oraz branżowymi ekspertami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości związane z budową i funkcjonowaniem systemowej elektrowni w miejscowości Rajkowy i jej oddziaływaniem na środowisko.

Spotkania odbędą się w formie punktów konsultacyjnych, co oznacza, że każdy z Państwa będzie miał możliwość  spotkania się ze specjalistą z wybranej dziedziny w formie indywidualnej rozmowy i otrzymania odpowiedzi na przedstawione pytania.

Punkty konsultacyjne zorganizowane będą w 3 miejscowościach:

  1. Rajkowy – punkt konsultacyjny będzie funkcjonował w  dniu 10 czerwca 2014 r. (wtorek) w Świetlicy wiejskiej  od  godziny 12.00 do 18.00;
  2. Subkowy – punkt konsultacyjny będzie funkcjonował w dniu 11 czerwca 2014 r. (środa) w Sali Obrad w Urzędzie Gminy Subkowy (ul. Wybickiego 19a)   od  godziny 12.00 do 18.00
  3. Pelplin- punkt konsultacyjny będzie funkcjonował w dniu 12 czerwca 2014 r. (czwartek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Sambora 5A) od godziny 12.00 do 18.00.

Przypominamy również o możliwości korzystania z naszej skrzynki mailowej info@elektrowniapolnoc.pl
w celu  przesyłania pytań, wniosków i komentarzy.

Zapraszamy!

Jednocześnie, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że udział w konsultacjach społecznych realizowanych w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko w procedurze administracyjnej w sprawie wydania Pozwolenia na Budowę dla Elektrowni Północ zapewnia na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Starostwo Powiatowe w Tczewie[1], do którego wszyscy zainteresowani mają prawo kierować wnioski i składać uwagi oraz zapoznawać się z dokumentacją  w terminach podanych w Obwieszczeniu Starosty Tczewskiego, w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, pokój nr 124.

[1]Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.)