Stanowisko Elektrowni Północ ws. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Home > Aktualności > Stanowisko Elektrowni Północ ws. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

W związku z ogłoszonym 14 lutego br. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem uchylającym decyzję Wojewody Pomorskiego w sprawie utrzymania w mocy pozwolenia na budowę wydanego na wniosek Elektrowni Północ informujemy, że obecnie oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku. Po jego otrzymaniu i analizie Elektrownia Północ sp. z o.o. podejmie decyzję co do dalszych kroków w tej sprawie.

W ustnym uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd wskazał, że jego decyzja związana jest wyłącznie z uchybieniem proceduralnym Wojewody Pomorskiego w procesie wydawania przez niego decyzji w sprawie utrzymania w mocy pozwolenia na budowę, które to uchybienie według Sądu powinno zostać przez Wojewodę naprawione. Uchylenie decyzji Wojewody nie miało natomiast związku z treścią samego pozwolenia na budowę, a w szczególności z zatwierdzonym tym pozwoleniem projektem budowlanym.

Niezależnie od powyższego prace nad projektem budowy Elektrowni Północ są kontynuowane w dotychczasowym trybie. Zgodnie z harmonogramem do końca pierwszego kwartału br. planujemy wybrać generalnego wykonawcę inwestycji. Stanowisko WSA nie ma też wpływu na inne pozwolenia otrzymane przez Elektrownię Północ, a w szczególności na decyzję środowiskową.