Konkurs plastyczny Elektrowni Północ

Home > Aktualności > Konkurs plastyczny Elektrowni Północ

Elektrownia Północ zaprasza klasy 4 – 6 szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. Aby wziąć w nim udział, klasy muszą przygotować dwanaście prac plastycznych (format A4, kredka lub farba), na których pokażą Małą Ojczyznę swoich marzeń w dwunastu kolejnych miesiącach roku. Klasa, której uczniowie okażą się autorami najlepszych prac, zwycięży w konkursie. Nagrodą główną jest wycieczka do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Dodatkowo, najciekawsze prace zostaną wykorzystane w wydanym przez Elektrownię Północ kalendarzu. Rozwiązanie konkursu i prezentacja kalendarza zaplanowana jest na początek 2013 roku.

Prace plastyczne, wraz z danymi teleadresowymi opiekuna klasy i szkoły, można wysyłać na adres: Ul. Jeżewskiego 5f/34, 02-796 Warszawa. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 grudnia.

Regulamin konkursu plastycznego

„MAŁA OJCZYZNA – Pelplin i Kociewie naszych marzeń”

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest wykorzystanie dziecięcej wyobraźni, kreatywności i pomysłowości przy tworzeniu prac plastycznych pokazujących wymarzoną Małą Ojczyznę. Konkurs, jako że jest konkursem klasowym, wpłynie pozytywnie na integrację całego zespołu klasowego.

 

ZASADY KONKURSU

  1. „MAŁA OJCZYZNA – Pelplin i Kociewie naszych marzeń” jest konkursem plastycznym zaadresowanym dla klas 4-6 szkół podstawowych.
  2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Elektrownia Północ.
  3. Prace mogą być wykonane w pionie lub poziomie na dowolnego rodzaju papierze o wielkości A4 ( 210×297 mm).
  4. Prace można przygotowywać w dowolnej technice, przy wykorzystaniu kredek, ołówków, farb i pasteli. Prosimy nie używać farb fluorescencyjnych i brokatu oraz nie przygotowywać prac z elementami odstającymi, przestrzennymi (prace będą skanowane).
  5. Każda klasa biorąca udział w Konkursie powinna zgłosić dwanaście prac. Na każdej z nich dzieci pokażą Małą Ojczyznę swoich marzeń w dwunastu kolejnych miesiącach roku.
  6. Nadesłane prace stanowić będą własność Elektrowni Północ. Elektrownia Północ, jako Organizator Konkursu, ma prawo do utrwalania, zwielokrotniania, a także publicznego wykorzystywania prac, w tym publikowania w prasie i Internecie.
  7. Klasa, której uczniowie okażą się autorami najlepszych prac, zwycięży w Konkursie.
  8. Nagrodą w Konkursie jest jednodniowa wycieczka dla zwycięskiej klasy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
  9. Dodatkowo, najciekawsze prace zostaną wykorzystane w wydanym przez Elektrownię Północ kalendarzu.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – Prace plastyczne, wraz z danymi teleadresowymi szkoły i opiekuna klasy należy przesyłać do dnia 10 grudnia br., na adres:

„Nasza Elektrownia”

Ul. Jeżewskiego 5f/34

02-796 Warszawa